Privacy

Privacyverklaring

 

PFU (EMEA) LIMITED, 'de Gegevensverzamelaar', neemt de bescherming van uw privacy zeer ernstig. We gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het expliciete, specifieke doel waarvoor u de gegevens aan ons hebt gegeven. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming met anderen die niet namens ons handelen. Uw persoonlijke gegevens worden mogelijk gedeeld met onze partners en agents die als 'Gegevensverzamelaars' optreden voor de klantenadministratie, verkoop, marketing en onderzoek voor producten en diensten die worden geleverd door PFU (EMEA) LIMITED. Uw gegevens worden zowel fysiek als elektronisch beveiligd conform de Algemene gegevensverordening en worden uitsluitend bewaard voor zolang dat nodig is.

 

Privacybeleid

PFU (EMEA) LIMITED erkent het belang van de persoonlijke gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, adres of e-mailadres ("Persoonlijke gegevens"). Over het algemeen kunt u elke officiële website van PFU (EMEA) LIMITED bezoeken zonder persoonlijke gegevens vrij te geven. We volgen het internetadres van de serviceprovider van mensen die onze website bezoeken en analyseren deze gegevens voor trends en statistieken, maar de bijgehouden gegevens bevatten niet uw persoonlijke gegevens. Voor specifieke doeleinden, met uw toestemming, kunnen we uw persoonlijke gegevens verzamelen om ons in staat te stellen de gewenste service te verlenen of te reageren op een specifieke vraag die u heeft. Als u niet de informatie verstrekt die we nodig hebben, kunt u nog steeds het grootste deel van onze website bezoeken, maar heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde opties, aanbiedingen en diensten. Het onderstaande beleid beschrijft hoe we gegevens opslaan en beheren die we verzamelen of ontvangen als onderdeel van het zakendoen, inclusief dergelijke gegevens die worden verzameld of ontvangen via onze website.

 

Als u contact met ons opneemt

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of een vraag indient via een van onze formulieren op een officiële website van PFU (EMEA) LIMITED, worden uw gegevens en een geschiedenis van de communicatie door ons opgeslagen zodat wij uw vragen kunnen behandelen onze klantenservice adequaat te verbeteren en te verbeteren. We slaan de gegevens op voor de periode die nodig is om te voldoen aan de voorwaarden van het aankoopcontract, het aanvraagverzoek of de servicebepalingen, evenals wettelijke verplichtingen of op uw verzoek.

 

Als u uw gegevens indient

Voordat u uw persoonlijke gegevens indient, wordt u gevraagd dit privacybeleid door te nemen en akkoord te gaan met de inhoud. De datum en tijd van uw toestemming worden opgeslagen.

Uw informatie wordt vertrouwelijk en veilig opgeslagen door ons of geselecteerde externe datacenters en wordt uitsluitend gebruikt door gemachtigde medewerkers van PFU (EMEA) Limited om u toegang te bieden tot onze producten, services en informatie waarvan we denken dat deze interessant voor u zijn.

PFU (EMEA) Limited kan tevens informatie over haar gebruikers in statistische samengevoegde vorm gebruiken. Dit betreft geen persoonlijke informatie, maar informatie zoals aantal registraties, verkeerspatronen en trends van site-gebruikers om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te helpen verbeteren.

 

Wanneer u onze websites gebruikt

Wanneer u een officiële website van PFU (EMEA) LIMITED bezoekt, stuurt uw computer ons automatisch informatie zoals de URL die u hebt bezocht, uw IP-adres, uw browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw verzoek.

Als u een zoekopdracht uitvoert op een officiële website van PFU (EMEA) LIMITED, worden uw zoekopdrachten verzameld/gelogd en kunnen ze intern worden gebruikt om onze service beter op u af te stemmen.

Dit wordt echter beschouwd als anonieme informatie, zodat elke identificatie van personen is uitgesloten. Om deze anonieme informatie te verzamelen, gebruiken we zogenaamde cookies. Dit zijn gegevenselementen die in uw browser worden opgeslagen en ons helpen u speciaal op maat gemaakte aanbiedingen te doen, mocht u terugkeren naar RICOH-webpagina's. Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kunt u uw browser te allen tijde zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Lees de handleiding van de browser.

Google Analytics is een webanalyseservice van Google Inc. (‘Google’), een onafhankelijk bedrijf in het meten van internetbezoekcijfers en analyse gebruikt door PFU (EMEA) Limited, die gebruikmaakt van op de site ingebouwde cookies en code om namens ons niet-persoonlijke gegevens te verzamelen over de bezoeker van onze site. De cookies en de ingebouwde code bieden uitsluitend niet-persoonlijke statistische informatie over bezoekers van pagina's op de site, de duur van individuele paginaweergaves, klikgedrag van bezoekers van de site, gegevens over de scherminstellingen van bezoekers en overige algemene informatie. Deze informatie, en informatie die wordt verkregen van andere cookies op de site, wordt gebruikt om de services aan onze gebruikers te verbeteren.

De informatie over uw gebruik van de website die Google door middel van cookies heeft verkregen, wordt door Google naar servers in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen, indien wettelijk vereist of als derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens die door Google worden bijgehouden. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat sommige functies op de website niet werken als u geen cookies toestaat.

Bovendien kunt u de overdracht van gegevens over uw gebruik van de website (incl. het IP-adres dat de cookie aan Google produceert en de verwerking door Google) uitschakelen. U kunt dit doen door het downloaden en installeren van de browser plug-in, die u kunt vinden onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Uw gegevens beveiligen

We gebruiken een internet CRM-systeem op een beveiligde server in een goed beveiligd datacenter om alle informatie die u met ons deelt te beschermen. Het gebruikte datacenter kan binnen of buiten de EU liggen.

PFU (EMEA) Limited, een RICOH-bedrijf, is een wereldwijde organisatie met grensoverschrijdende juridische entiteiten, bedrijfsprocessen en technische systemen. Als u akkoord gaat, kunnen we uw persoonlijke informatie delen binnen bedrijven van de PFU Limited group/dochterondernemingen, andere bedrijven binnen de RICOH group en bepaalde externe partijen (zakenpartners) met als enige doel om de service te bieden of uw specifieke aanvraag te verwerken. Uw persoonlijke gegevens worden echter niet toegevoegd aan externe mailinglists of databases. De gegevens kunnen ook worden overgedragen naar landen buiten de EU.

Als dergelijke landen minder wettelijke bescherming bieden voor uw informatie dan de standaard bescherming binnen de EU, zorgt PFU (EMEA) Limited ervoor dat onze privacyprocedures, die zijn opgesteld om uw persoonlijke informatie te beschermen, overal waar we zaken doen van toepassing zijn.

 

Juridische richtlijnen

Geen aansprakelijkheid voor content.

Websites van PFU (EMEA) Limited bevatten links naar websites van derden. PFU (EMEA) Limited probeert dergelijke websites zorgvuldig te selecteren, maar is echter niet aansprakelijk voor op dergelijke websites opgeslagen content en is er ook niet aansprakelijk voor de naleving van de geldende privacywetgeving van dergelijke derde partijen. Alle informatie op onze websites is uitvoerig gecontroleerd, maar we kunnen echter niet garanderen dat deze informatie correct, volledig en up-to-date is.

De content op en het ontwerp van de webpagina's zijn auteursrechtelijk beschermd. Om de content te mogen reproduceren is toestemming vereist van PFU (EMEA) Limited

De technische mogelijkheden van internet worden steeds uitgebreider. Wijzigingen aan ons Beveiligings- en privacybeleid worden te zijner tijd op deze pagina gepubliceerd.

 

Uw rechten met betrekking tot Persoonlijke informatie en hoe u deze rechten kunt uitoefenen

Onder bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten:

  • het recht om ons te verzoeken u, of een derde partij, te allen tijde kopieën te verstrekken van de Persoonlijke informatie die wij over u in ons bezit hebben en om te worden geïnformeerd over de inhoud en de herkomst ervan, de juistheid ervan te verifiëren, of anders te verzoeken dat deze informatie wordt aangevuld, bijgewerkt of gecorrigeerd overeenkomstig de bepalingen van de plaatselijke wetgeving;
  • het recht om te verzoeken om verwijdering, anonimisering of blokkering van uw Persoonlijke informatie die in strijd met de wet wordt verwerkt;
  • het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonlijke gegevens. In bepaalde omstandigheden kunnen wij het gebruik van uw Persoonlijke gegevens niet stopzetten; als dat het geval is, zullen wij u laten weten waarom
  • intrekking van toestemming - een persoon kan zijn toestemming op elk moment intrekken. Indien u niet langer marketingmateriaal van ons wilt ontvangen, kunt u gebruikmaken van de afmeldingsoptie (die in al onze marketingmails aan u is opgenomen), of contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming, zoals hieronder uiteengezet.

Om dergelijke rechten uit te oefenen (behalve het afmelden voor marketingmails - zoals hierboven beschreven) en als u vragen hebt over hoe wij Persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in de sectie "Contactinformatie" hieronder.

 

Rechtmatige grondslag voor het verwerken van uw persoonlijke informatie

We verwerken uw Persoonlijke gegevens alleen wanneer wij daarvoor een rechtmatige reden hebben. De rechtmatige grondslag voor de verwerking van Persoonlijke informatie door ons zal een van de volgende zijn:

  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een contract sluit;
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals naleving van de wetgeving tegen het witwassen van geld);
  • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze rechtmatige zakelijke belangen (waaronder die van de levering en de promotie van onze diensten)

 

Contactgegevens

Als u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, de procedures op deze site, of uw gebruik van de website, inclusief uw verzoek om uw gegevens te wijzigen, aan te passen of te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via:

Data Security Manager
PFU (EMEA) Limited
Belmont
Belmont Road
Uxbridge
Middlesex
UB8 1HE
United Kingdom

E-mail: dataprivacy@pfu-emea.ricoh.com

 

Indien u bij de toezichthoudende autoriteit een klacht wenst in te dienen over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u de onderstaande contactgegevens gebruiken:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House, Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Tel: 0303 123 1113

E-mail: casework@ico.org.uk